Dziś mamy 14 czerwca 2024, piątek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

14 czerwca 2024 1

Dopłaty za miniony rok. 95 procent rolników otrzymało płatności

Do 13 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za# 2023 r. trafiły na konta 1,178 mln rolników. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej.

(czytaj więcej)
13 czerwca 2024 0

Do kiedy wnioski? Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje #zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
10 czerwca 2024 0

Trwa wypłata płatności końcowych. Sprawdź, czy numer konta jest właściwy

Do 7 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trafiły #na konta 1,157 mln rolników. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej.

(czytaj więcej)
08 czerwca 2024 1

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce. Porównanie z innymi krajami

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce #na tle innych krajów UE w 2023r.

(czytaj więcej)
06 czerwca 2024 0

Pomoc dla producentów kukurydzy. Do rozpatrzenia już niewiele wniosków

Nabór wniosków o wsparcie dla producentów kukurydzy #odbył się między 21 a 29 lutego 2024 r. i wówczas złożono ich ponad 172 tys. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie było potrzeby stosowania współczynnika korygującego. Do 6 czerwca 2024 r. Agencja wypłaciła ponad 714 mln zł, które trafiły do 168,15 tys. rolników. Do rozpatrzenia zostało niewiele wniosków.

(czytaj więcej)
06 czerwca 2024 0

Interwencje w sektorze owoców i warzyw. Wkrótce nabór wniosków

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków# o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze owoców i warzyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
05 czerwca 2024 1

Premie dla młodych rolników. Kto może ubiegać się o pomoc?

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników #będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

(czytaj więcej)
03 czerwca 2024 0

Pomoc dla producentów zbóż. Dokumenty przyjmowane do środy

Producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub #mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. mogą składać wnioski o wsparcie do 5 czerwca. Stawki dopłat do hektara wynoszą od 740 zł do 1620 zł, a pula środków na dofinansowanie w ramach tego naboru to 2,1 mld zł.

(czytaj więcej)
02 czerwca 2024 2

Nowa dyrektywa PE. Dotyczy dżemów, soków i miodów

24 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę #Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw Rady odnoszących się do miodu, soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie muszą wdrożyć dyrektywę do 14 grudnia 2025r. i stosować nowe przepisy od 14 czerwca 2026r.

(czytaj więcej)
02 czerwca 2024 1

Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych. Można składać wnioski

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać #o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

(czytaj więcej)
01 czerwca 2024 5

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń. W jakiej kwocie?

Producenci świń mogą złożyć wniosek o udzielenie# nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

(czytaj więcej)
31 maja 2024 1

Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku. Nabór dla pszczelarzy

Tylko do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie# do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło blisko 41 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
28 maja 2024 2

Piątek ostatnim dniem na złożenie wniosku. Wsparcie dla pszczelarzy

Do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie #do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło blisko 35 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
28 maja 2024 1

Dopłaty do zbóż. Pozostało kilka dni na złożenie wniosku

Do 5 czerwca o wsparcie mogą się ubiegać producenci #pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. Pula środków na taką pomoc wynosi 2,1 mld zł.

(czytaj więcej)
25 maja 2024 0

Dopłaty do materiału siewnego. Ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty# z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
24 maja 2024 0

Wsparcie dla producentów kukurydzy Środki trafiają na konta

Trwa wypłata dopłat do kukurydzy. Nabór wniosków odbył się między# 21 a 29 lutego 2024 r. i wówczas złożono ich ponad 172 tys. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie będzie współczynnika korygującego. Do 23 maja 2024 r. blisko 168 tys. rolników otrzymało 713 mln zł.

(czytaj więcej)
23 maja 2024 1

Pomoc dla producentów zbóż. Do kiedy można składać wnioski?

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc# finansowa dla producentów zbóż. Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

(czytaj więcej)
21 maja 2024 0

Ubezpieczenie rolników. Zbliża się termin złożenia zaświadczenia

31 maja 2024 r. upływa termin złożenia zaświadczenia# lub oświadczenia w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 rok Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zbliża się termin złożenia zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

(czytaj więcej)
0

Ile punktów karnych masz na swoim koncie? Możesz sprawdzić przez internet

Zanim wyruszysz w drogę - sprawdź, ile punktów# karnych masz na swoim koncie. Zrobisz to za darmo, szybko i w prosty sposób – przez internet lub w aplikacji mObywatel.

(czytaj więcej)
0

Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Minionej doby napłynęło wiele zgłoszeń

Minionej doby do zespołu CSIRT NASK, odpowiedzialnego m.in. za #administrację samorządową, sektor przedsiębiorstw (z wyłączeniem infrastruktury krytycznej) oraz za zgłoszenia od osób fizycznych, trafiło 2303 zgłoszenia zagrożeń cyberbezpieczeństwa, spośród których zidentyfikowano 329 nowych incydentów cyberbezpieczeństwa, które są obsługiwane przez CSIRT NASK.

(czytaj więcej)
0

"Edukacja z wojskiem". W zajęciach uczestniczyło blisko 4000 uczniów

W pierwszym miesiącu pilotażowego programu# „Edukacja z wojskiem” w województwie kujawsko- pomorskim w zajęciach uczestniczyło blisko 4000 uczniów. Przez 4 tygodnie zaangażowanych w szkolenie było 40 żołnierzy z 9 jednostek wojskowych z naszego województwa.

(czytaj więcej)