Dziś mamy 30 maja 2024, czwartek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

28 maja 2024 2

Piątek ostatnim dniem na złożenie wniosku. Wsparcie dla pszczelarzy

Do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie #do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło blisko 35 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
28 maja 2024 1

Dopłaty do zbóż. Pozostało kilka dni na złożenie wniosku

Do 5 czerwca o wsparcie mogą się ubiegać producenci #pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. Pula środków na taką pomoc wynosi 2,1 mld zł.

(czytaj więcej)
25 maja 2024 0

Dopłaty do materiału siewnego. Ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty# z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
24 maja 2024 0

Wsparcie dla producentów kukurydzy Środki trafiają na konta

Trwa wypłata dopłat do kukurydzy. Nabór wniosków odbył się między# 21 a 29 lutego 2024 r. i wówczas złożono ich ponad 172 tys. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie będzie współczynnika korygującego. Do 23 maja 2024 r. blisko 168 tys. rolników otrzymało 713 mln zł.

(czytaj więcej)
23 maja 2024 1

Pomoc dla producentów zbóż. Do kiedy można składać wnioski?

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc# finansowa dla producentów zbóż. Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

(czytaj więcej)
21 maja 2024 0

Ubezpieczenie rolników. Zbliża się termin złożenia zaświadczenia

31 maja 2024 r. upływa termin złożenia zaświadczenia# lub oświadczenia w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 rok Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zbliża się termin złożenia zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

(czytaj więcej)
21 maja 2024 4

Straty w uprawach z powodu suszy. Trwają wypłaty

Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach #spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogli się starać o wsparcie od 29 lutego do 15 marca 2024 r. Zarejestrowano ponad 133 tys. wniosków a do tej pory na konta ok. 82 tys. rolników trafiło 634 mln zł.

(czytaj więcej)
19 maja 2024 5

Pszczelarze składają wnioski. Zainteresowanie dofinansowaniem

Do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie# do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło 26 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
19 maja 2024 0

Dopłaty za 2024 rok. Trwa kampania przyjmowania wniosków

Trwa kampania przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat #bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. Do 17 maja złożono ich 713 tys. Nabór potrwa do 1 lipca. Z kolei na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. – komunikat MRiRW.

(czytaj więcej)
18 maja 2024 2

Skutki wiosennych przymrozków. Zgłoś szkody w odpowiednim tereminie

Przypominamy, że w przypadku gdy w gospodarstwach# członków organizacji producentów owoców i warzyw wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zaistniałymi w ostatnich tygodniach, w postaci przymrozków wiosennych, istnieje możliwość zakwalifikowania takiego zdarzenia jako przejawu siły wyższej.

(czytaj więcej)
18 maja 2024 4

Dofinansowanie zakupu buhajów. Wprowadzono korzystne zmiany

Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty# do zakupu czystorasowych buhajów. W zasadach nastąpiła zmiana, która powoduje, że rolnicy mogą otrzymać większą pomoc. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
15 maja 2024 5

Trwa wypłata dopłat do kukurydzy. Ile środków trafiło do rolników?

Trwa wypłata dopłat do kukurydzy. Nabór wniosków odbył się między #21 a 29 lutego 2024 r. i wówczas złożono ich ponad 172 tys. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie będzie współczynnika korygującego. Do 14 maja 2024 r. 167,5 tys. rolników otrzymało blisko 709 mln zł.

(czytaj więcej)
14 maja 2024 2

Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Bezpłatne szkolenie

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu #w formie on-line „Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie”. Organizatorem szkolenia jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB).

(czytaj więcej)
11 maja 2024 5

Dopłaty 2024. Wydłużono termin składania wniosków

O przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r.# można się starać do 1 lipca. Z kolei na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył termin składania wniosków w związku z postulatami rolników.

(czytaj więcej)
10 maja 2024 0

Wniosków od KGW przybywa. Pula środków może się wyczerpać

Do 30 września 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do #rejestru ARiMR mogą się starać o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Dotychczas złożonych zostało blisko 11 tys. wniosków.

(czytaj więcej)
10 maja 2024 0

Podatek dochodowy za 2024 r. Wysokość rocznej kwoty granicznej

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku #dochodowego za 2024 r.

(czytaj więcej)
10 maja 2024 7

Wymiana pokrycia dachu z azbestu. Dodatkowe 6 miesięcy dla rolników

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie# Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którym dodatkowe 6 miesięcy zyskają rolnicy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest – w ramach wsparcia z inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

(czytaj więcej)
08 maja 2024 0

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Wydłużono termin naboru wniosków

Do 17 czerwca można się starać o przyznanie dopłat bezpośrednich# i obszarowych za 2024 r. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 1 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 12 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. – komunikat MRiRW.

(czytaj więcej)
0

Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej. Szkolenia dla policjantów

Radom, Kielce, Lublin, Białystok, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz#, Katowice, Rzeszów i Warszawa – to miasta na mapie tegorocznego cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji pn. „Zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej w zakresie gospodarowania odpadami oraz transportowania odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym”. W lutym, marcu i kwietniu 2024 r. eksperci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzili wykłady na Mazowszu, w Świętokrzyskim, na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 22 i 23 maja odbyły się kolejne szkolenia – w Gorzowie Wielkopolskim i Bydgoszczy.

(czytaj więcej)
0

Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Ważne jest wsparcie

Rozpoczął się Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Zachęcamy do# karmienia piersią, ale pamiętamy także o mamach, które z różnych przyczyn nie mogą karmić naturalnie. Pamiętajmy o wzajemnym szacunku i wsparciu.

(czytaj więcej)
0

Wstęp na wystawę bezpłatny. Pałac Krasińskich dostępny dla odwiedzających

Rękopisy Cypriana Kamila Norwida, kronik Galla Anonima czy oryginał #utworu „Mury” Jacka Kaczmarskiego – to tylko niektóre ze zbiorów Biblioteki Narodowej, które od 21 maja można obejrzeć w zmodernizowanym i otwartym dla zwiedzających Pałacu Krasińskich w Warszawie.

(czytaj więcej)
0

Komary motywowały do szybkiego marszu. Wędrówka w otoczeniu jezior

W dzisiejszej wędrówce uczestniczyło #16 osób. Przejście wokoło jeziora Witosławskiego i Rościmińskiego nie przysparzało by większych problemów, gdyby nie ogromne ilości komarów, które tylko nas motywowały do szybkiego tempa marszu.

(czytaj więcej)