Dziś mamy 14 czerwca 2024, piątek, imieniny obchodzą:

22 marca 2023

Przybędzie Domów i Klubów Seniora? Nowe wsparcie dla samorządów

fot. MRiPS

fot. MRiPS

Większe dofinansowanie na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kolejne Kluby i Domy Senior +# ogłosili podczas briefingu prasowego Minister Marlena Maląg oraz wiceminister Stanisław Szwed w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

- Stawiamy na pierwszym miejscu dobro rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoc seniorom opieramy na dwóch filarach - solidnym wsparciu finansowym oraz programach, które mają zadbać o aktywność osób starszych – mówiła minister Marlena Maląg.

Przybędzie Domów i Klubów Seniora

Placówki Senior+ to dziś w wielu miejscowościach centra aktywności osób starszych. To miejsca, w których seniorzy mogą nawiązywać nowe znajomości, uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach i aktywnościach.

- Dziś nastąpi rozstrzygnięcie tegorocznej edycji programu Senior+ – poinformował sekretarz stanu w MRiPS Stanisław Szwed.

Samorządy mogą otrzymać do 400 tys. zł na utworzenie Domu Senior+ i do 200 tys. zł na stworzenie Klubu Senior+. To także środki finansowe na funkcjonowanie już istniejących placówek.

W tym roku i w kolejnych latach, kwota dotacji na te cele wynosi 60 mln zł. Według szacunków w 2023 r. przybędzie ponad 90 nowych Domów i Klubów. Obecnie jest ich około 1 200, a w 2015 r. było ich niespełna sto.

Środowiskowe Domy Samopomocy

Wiceminister Stanisław Szwed mówił także o zmianach w finansowaniu Środowiskowych Domów Samopomocy, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Na koniec 2022 r. w Polsce funkcjonowało 855 takich domów, z których skorzystało 36 216 osób.

„Zwiększamy dofinansowanie na jednego uczestnika Środowiskowych Domów Samopomocy, ponieważ wiemy, że tego oczekują zarówno osoby niepełnosprawne intelektualnie, jaki i ich rodzice i opiekunowie” – wyjaśniał wiceminister Szwed.

Na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym roku to niemal 30,5 mln zł.

Wyższe świadczenia już przed świętami

Od 1 marca seniorzy otrzymują zwaloryzowane renty i emerytury. Najniższe świadczenia wzrosły o 250 zł. Minister Maląg podkreśliła, że jest to świadczenie nieopodatkowane i odprowadzana jest od niego jedynie składka zdrowotna. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł. Dzięki waloryzacji ponad 44 mld zł trafi dodatkowo do seniorów.

- Na konta seniorów w tym roku trafią również 13. i 14. emerytura. Wypłaty tego pierwszego świadczenia rozpoczną się 1 kwietnia, więc część emerytów otrzyma je już przed świętami. To razem z waloryzacją rent i emerytur łącznie ponad 70 mld zł dla naszych seniorów. Za naszych poprzedników wsparcie dla seniorów w 2015 r. wynosiło 3,6 mld zł – mówiła minister.

Materiał: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Oceń artykuł: 1 32

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (11) Zgłoś naruszenie zasad

  • 21 (27)

  Polka, w dniu 22-03-2023 11:05:27 napisał:

  POLKI I POLACY!!! ZAPAMIĘTAJCIE!!! PRZEZ OSTATNIE 8 LAT RZĄDÓW PIS!!! 1. Po objęciu władzy ponad siedem lat temu PiS nie obniżył stawek VAT dla miażdżącej liczby produktów i usług, które podniósł wcześniej do 8 i 23 proc. rząd PO i PSL. Pierwotnie w ustawie zapisano, że wyższe stawki VAT będą obowiązywały tylko do końca 2016 r. 2. Od 1 stycznia 2023 r. wróciła natomiast wyższa, bo 23-procentowa stawka na paliwo. Wcześniej PiS w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżył ten podatek do 8 proc. Od stycznia 2023 r. został również przywrócony 23 proc. VAT na gaz. Przywrócono też wyższy - 23-procentowy - VAT za ciepło systemowe i prąd, w miejsce dotychczasowej, obniżonej stawki - 5 proc. 3. Od stycznia 2023 r. wróciła też 8-procentowa stawka VAT za nawozy. Wcześniej było to 0 proc. 4. Polski Ład. Odebrano podatnikom możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT, co jest de facto ich opodatkowaniem i zwiększeniem ciężarów fiskalnych. Co prawda, obniżono do 12 proc. pierwszy próg podatkowy i wprowadzono wyższą kwotę wolną od podatku w kwocie 30 tys. zł rocznie, ale nie rekompensują one obciążenia na poziomie 9 proc. (tyle wynosi obecnie składka zdrowotna przy zasadach ogólnych). Trzeba więc gwoli ścisłości podkreślić, że nowelizacja Polskiego Ładu od lipca 2022 r. poprawiła sytuację dla wielu grup podatników. 5. Polski Ład. Odebrano podatnikom prawo do ulgi dla klasy średniej, co przy wynagrodzeniach, gdzie są uwzględnione np. prawa autorskie, powoduje wystąpienie podatku do zapłaty, mimo że osoby te nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego oraz ich dochody miesięczne mieszczą się w przedziale: od 5701 zł do 11 141 zł - przy którym to przedziale podatek do zapłaty miał nie wystąpić. . Polski Ład. Od stycznia 2023 r. odebrano podatnikom, którzy czerpią dochód z najmu prywatnego, prawo do odliczania amortyzacji mieszkania. Mogą oni rozliczać się tylko ryczałtem, przy którym żadne koszty prowadzenia działalności nie są uwzględniane. 7. Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła również akcyza na papierosy i to nie mało, bo aż o 10 proc., a na alkohol o 5 proc. Oznacza to, że w przypadku butelki wódki (500 ml) średnia cena wzrosła z 23,5 do 24,4 zł, a paczki papierosów o 42 gr. Należy podkreślić przy tym, że od 2016 roku stawki akcyzy rosły kilkukrotnie, a konstrukcja stawki na papierosy powoduje jej efektywny wzrost rok do roku, przy czym taki mechanizm funkcjonował też za poprzedniej władzy. 8. Od października 2020 r. wprowadzono także akcyzę na płyn do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich. 9. Są też podwyżki opłat abonamentowych za radioodbiornik lub telewizor. Od 1 stycznia 2023 r. abonament RTV wynosi 27,3 zł miesięcznie. Z kolei roczna stawka bez zniżek wyniesie 327,6 zł. Kara za niepłacenie abonamentu wzrośnie z 735 zł do 819 zł. 10. Obowiązują również wyższe stawki mandatów skarbowych i grzywien. Są one uzależnione do wysokości wynagrodzenia minimalnego, które w tym roku wzrośnie aż dwa razy. Dzięki tej podwyżce urząd skarbowy będzie mógł nałożyć na nas mandat karny w wysokości od 349 zł do 6980 zł (w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.), a od lipca 2023 r. – kiedy płaca minimalna wzrośnie do 3,6 tys. zł miesięcznie – mandaty będą wynosić od 360 zł do 7200 zł. Jest to przedział od 1/10 do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 11. 2023 r. jest rekordowy również pod względem podwyżek składek na ZUS. Łącznie pełne składki ZUS na rok 2023 (bez składki zdrowotnej) dla przedsiębiorców wyniosą 1418,48 zł wobec 1211,28 zł w roku 2022. Oznacza to wzrost o 207,20 zł, czyli o 17,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Tu warto by także wspomnieć, że składki emerytalna i rentowa "zdrożały" również dla pracowników/zleceniobiorców i ich pracodawców/zleceniodawców (płatników ZUS) z uwagi na podwyższenie ograniczenia podstawy wymiary składek do 208 tys. zł. 12. Od 1 lutego 2016 r. wprowadzony został podatek od niektórych instytucji finansowych – czyli tzw. podatek bankowy. Wynosi on 0,0366 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie. Teoretycznie płacą go banki i firmy ubezpieczeniowe, ale instytucje te przerzuciły cały ciężar daniny na klientów. 13. Od lipca 2017 r. weszła ustawa Prawo wodne wraz z nową opłatą za pobór wód podziemnych oraz powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków i wód opadowych. Opłata składa się z części stałej - naliczanej rocznie oraz zmiennej - kwartalnej. W 2019 r. rząd PiS znowelizował tę ustawę, wprowadzając jeszcze bardziej restrykcyjny fiskalizm w pobieranych opłatach. 14. 1 stycznia 2018 r. wprowadzono tzw. minimalny podatek dochodowy (podatek od przychodów z budynków) w wysokości 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. 15. W ramach zmian ustawy o CIT w 2018 roku wprowadzono – wdrażając Dyrektywę ATAD – limit na koszty finansowania dłużnego. Mimo obecnie wysokich stóp procentowych oraz możliwości (zgodnie z Dyrektywą) określenia limitu na poziomie 3 mln euro, w ustawie o CIT limit ten ciągle wynosi 3 mln złotych. Oznacza to efektywnie wyższy podatek do zapłaty. 16. Od 2016 roku obowiązuje klauzula obejścia prawa podatkowego – to bardzo duża zmiana dla firm oraz osób fizycznych i dość szeroka broń dla KAS. Nie jest to bezpośrednio wzrost kosztów działalności, natomiast w praktyce to jak szeroko stosowana jest klauzula znacząco wypływa na poczucie stabilność prowadzenia biznesu w Polsce. 17. 1 stycznia 2018 r. wprowadzona została opłata deszczowa, zwana też podatkiem od deszczówki. To danina płacona za zmniejszenie naturalnej retencji terenu przez zabudowanie go. Od 2022 r. stawka podatku jest dużo wyższa niż wcześniej. Najwyższą stawkę uiszczają ci, którzy nie posiadają na swojej działce żadnej infrastruktury retencyjnej. W takim przypadku stawka podatku wynosi 1,50 zł za każdy m kw. powierzchni. 18. 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nową daninę solidarnościową. Wynosi ona 4 proc. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad kwotę miliona złotych rocznego dochodu. 19. 1 stycznia 2019 r. wprowadzono opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych (tzw. exit tax). Dotyczy to sytuacji, w których podatnik zmienia swoją rezydencję podatkową lub też przenosi składnik majątku za granicę. Dla podatników podatku PIT obowiązują dwie stawki – 3 proc. podstawy opodatkowania (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) i stawka 19 proc. w pozostałych sytuacjach. Wynika ona wprost z dyrektywy unijnej. Problematyczne jest to w jakim zakresie ten podatek powinien obejmować osoby fizyczne. Jest wyrok sądu (WSA + NSA) mówiący o tym, że w tym zakresie exit tax powinien być ograniczony do składników majątku z działalności gospodarczej. A nie majątku osobistego. 20. Od listopada 2019 r. podniesiono opłaty sądowe. W procesach cywilnych jest to 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Tyle że przed zmianą przepisów opłata nie mogła być wyższa niż 100 tys. zł. Obecnie jej maksymalny pułap to 200 tys. zł. 21. 1 stycznia 2019 r. wprowadzono opłatę od paliw. Stawki opłaty paliwowej na 2023 r. są wyższe o 13,3 proc. w stosunku do 2022 r. dla wszystkich rodzajów paliw. Opłata paliwowa wynosi aktualnie 172,91 zł za 1000 l benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych z jej zmieszania z biokomponentami wobec 152,61 zł w 2022 r. 22. 1 stycznia 2021 r. – po czterech latach zawieszenia – przywrócono podatek od sprzedaży detalicznej. Zgodnie jednak z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym do 30 czerwca 2023 r. podatek od sprzedaży detalicznej paliw nie będzie pobierany. 23. Nadawcy VOD płacą 1,5 proc. przychodów na Polski Instytut Sztuki Filmowej. To tzw. podatek od Netfliksa. Stanowiąca o tym nowelizacja ustawy o kinematografii zawarta została w ustawie w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 24. Od lipca 2016 r. obowiązuje nowa opłata mocowa. Wynika ona wprost z ustawy o rynku mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności. W 2022 r. opłata OZE doliczona do rachunków za prąd wynosi 90 gr za MWh. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zdecydował, że w roku 2023 tej opłaty nie będzie. 25. Od 1 stycznia 2021 r. weszła opłata małpkowa oraz podatek cukrowy od słodkich napojów. 26. Od stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz w niektórych przypadkach spółki jawne zostały objęte ustawą CIT. Nowe przepisy spowodowały, że obecnie zyski wypłacane przez te spółki będące podatnikami CIT podlegają podwójnemu opodatkowaniu dochodów wypłacanych wspólnikom. 27. Od 23 kwietnia 2023 r. każdy, kto będzie chciał sprzedać lub wynająć dom/mieszkanie, będzie musiał wcześniej uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla tej nieruchomości. Koszt takiego obowiązkowego wydatku to od 400 zł do 1000 zł. 28. Rząd przywrócił w 2023 r. opodatkowanie 13. i 14. emerytur. Jak przypomina resort finansów, świadczenia te zgodnie z ustawą o PIT podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rząd, w drodze wyjątku, zwolnił w 2022 r. rencistów i emerytów z podatku, z powodu nadzwyczajnej sytuacji - wojny w Ukrainie i szokowego wzrostu cen energii. 29. Wiele danin i opłat jest powiązanych z inflacją. Od 2023 r. wzrósł przez to m.in. podatek rolny, którego stawka jest uzależniona od cen żyta. Wcześniej maksymalna stawka wynosiła 153,7 zł od hektara, obecnie jest to już 185,12 zł od hektara. 30. Wyższe podatki płacą również producenci rolni prowadzący tzw. działy specjalne: farmy zwierząt czy szklarnie. Przykładowo właściciel szklarni, który w 2022 r. płacił 12,87 zł podatku od 1 m kw. szklarni, zapłaci w 2023 r. stawkę 13,64 zł. 31. Wysokie wskaźniki inflacji oznaczają również wyższe opłaty lokalne. Maksymalne stawki opłat wzrosły o prawie 12 proc. To rekordowa podwyżka podatku od nieruchomości, straganu czy psa (ze 135 zł do 150 zł rocznie). 32. Drożej jest też w uzdrowiskach i miejscowościach posiadających status ochrony uzdrowiskowej – tam opłaty mogą zostać podniesione maksymalnie od 30 do 60 gr za dobę pobytu. 33. Od 2018 roku nastąpiło również rozdzielenie dochodów z działalności gospodarczej i kapitałowej, co oznacza brak możliwości rozliczania kosztów/strat związanych z tymi działalnościami razem.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 11 (11)

  Miroń, w dniu 22-03-2023 12:22:19 napisał:

  w sam punkt!

  odpowiedz

  • 19 (19)

  Stańczyk, w dniu 22-03-2023 13:26:07 napisał:

  Kolejny z listy rządowych propagandowych programów w roku wyborczym,mający oszukać wyborców i doprowadzić do ruiny samorządy. Te od dawna nie są w stanie finansować ich działalności ze środków własnych. O udzielenie dotacji ubiegała się jedynie co druga gmina !!!. Pozostałym po prostu brakowało środków własnych lub też wybierały korzystniejsze programy unijne, w których dofinansowanie wynosiło nawet 85% kosztów całego zadania.Kolejne edycje tego programu to czysta propaganda i duże obciążenia dla samorządów,bo te nie są w stanie z własnych środków finansować,Wspomniane finansowanie rządowe-dotacja dotyczy nowo tworzonych obiektów a nie już istniejących.Natomiast dofinansowanie działalności już istniejących placówek (w tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania) a to subtelna różnica uwzględniając w budżecie gminy koszty funkcjonowania.Te dopłaty j/w w tym ostatnim przypadku na jedną osobę w/g taryfikatora są w obecnej sytuacji inflacyjnej "głodowe"

  odpowiedz

  • 11 (11)

  Ja, w dniu 22-03-2023 14:44:07 napisał:

  Nie dajmy oszukać się po raz kolejny

  odpowiedz

  • 13 (15)

  Krystyna, w dniu 22-03-2023 14:53:21 napisał:

  Z PIS jest i będzie...drogo, drożej, najdrożej

  odpowiedz

  • 7 (9)

  Włościanka, w dniu 22-03-2023 15:23:22 napisał:

  Obleśnym bogatym chciwcom palcem w dup... wtykają na mój koszt; uniwersytety dla pryków, domy i kluby dla tetryków. Tymczasem biedny senior bez roszczeń do tych fanaberii jest wywlekany przemocą przez MOPStapo do DPS a jego rodzina szykanowana i dojona z kasy! To kupa okrągłostolcowego gnoju a nie państwo.

  odpowiedz

  • -8 (10)

  Regina, w dniu 22-03-2023 15:28:18 napisał:

  nareszcie w Szubinie otworzą taki dom

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 9 (9)

  Kk, w dniu 22-03-2023 20:13:46 napisał:

  Domy dla pisowców chyba by po roku wykupić sobie

  odpowiedz

  • 6 (6)

  kolo, w dniu 23-03-2023 07:22:11 napisał:

  Tak się dzieje kiedy władza kontroluje społeczeństwo ,które ją wybrało,a nie odwrotnie .

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Ewidencja odpadów BDO (pakiet mini)
2400 zł / rokPLN
KOBIZE
500PLN
Konstrukcje stalowe
Budowa hal
Budowa magazynów
Bezpłatne kontrolowanie sprawności ustawienia świateł
Aparat dla dzieci
99,00 złPLN
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
od 2000PLN
0

Ile punktów karnych masz na swoim koncie? Możesz sprawdzić przez internet

Zanim wyruszysz w drogę - sprawdź, ile punktów# karnych masz na swoim koncie. Zrobisz to za darmo, szybko i w prosty sposób – przez internet lub w aplikacji mObywatel.

(czytaj więcej)
0

Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Minionej doby napłynęło wiele zgłoszeń

Minionej doby do zespołu CSIRT NASK, odpowiedzialnego m.in. za #administrację samorządową, sektor przedsiębiorstw (z wyłączeniem infrastruktury krytycznej) oraz za zgłoszenia od osób fizycznych, trafiło 2303 zgłoszenia zagrożeń cyberbezpieczeństwa, spośród których zidentyfikowano 329 nowych incydentów cyberbezpieczeństwa, które są obsługiwane przez CSIRT NASK.

(czytaj więcej)
0

"Edukacja z wojskiem". W zajęciach uczestniczyło blisko 4000 uczniów

W pierwszym miesiącu pilotażowego programu# „Edukacja z wojskiem” w województwie kujawsko- pomorskim w zajęciach uczestniczyło blisko 4000 uczniów. Przez 4 tygodnie zaangażowanych w szkolenie było 40 żołnierzy z 9 jednostek wojskowych z naszego województwa.

(czytaj więcej)