Dziś mamy 28 lutego 2024, środa, imieniny obchodzą:

28 listopada 2023

"Każda złotówka jest potrzebna". Wzrost podatku o 15%

fot. archiwum

fot. archiwum

Mieszkańców gminy Mrocza czeka od nowego roku 15% podwyżka# podatku od nieruchomości. Przed podjęciem uchwały z taką podwyżką, radni Rady Miejskiej w Mroczy wzięli udział w dyskusji.

Na koniec października, w czasie sesji Rady Miejskiej w Mroczy, radni debatowali nad uchwałą dotyczącą stawek podatku od nieruchomości. Jak wiadomo, corocznie ministerstwo finansów określa na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego maksymalne możliwe do uchwalenia wysokości stawek tego podatku. Ostatecznie decyzje co do jego wysokości ustalają rady gmin. W gminie Mrocza, zaproponowano wzrost tegorocznych stawek o 15%. Dla przypomnienia, w zeszłym roku stawki również były podwyższane, a wówczas podwyżka wyniosła 12%. Pomimo podwyżki, nie ustalono maksymalnej wysokości stawek jak uchwalili to radni na przykład w gminie Sadki czy Nakło. Dzięki wyższym stawkom, do budżetu gminy Mrocza w przyszłym roku trafi więcej pieniędzy.

Wzrost dochodów własnych gminy zapewni skuteczne wykonywanie zadań publicznych i zabezpieczy możliwość sfinansowania rosnących wydatków budżetowych, które znacząco obciążają samorząd – przekazała skarbnik gminy Mrocza Edyta Deja.

„Ten ciężar musimy ponieść wspólnie”
Zanim jednak radni głosowali nad wyższymi stawkami, wzięli udział w dyskusji. Głos zabrał radny Arkadiusz Lange. – To jest największa podwyżka, z którą zderzymy się do tej pory. Nie pamiętam w swojej kadencji żebyśmy aż tak mocno podnosili podatki. Mamy świadomość rosnących kosztów. Nie uchylamy się od tej odpowiedzialności znając sytuację budżetową gminy i wiedząc jakie są potrzeby. Jedyną odpowiedzialną decyzją może być tylko i wyłącznie przyjęcie tej uchwały. Natomiast mieszkańcy ocenią to w sposób jednoznaczny – stwierdził jeszcze przed głosowaniem. Głos zabrał również burmistrz Mroczy.

Temat podatkowy jest zawsze tematem trudnym. Gdy wchodzą w grę podwyżki to jest niezwykle trudne. Też jestem mieszkańcem gminy, opłacam te podatki i chciałbym, żeby były jak najniższe, ale wziąłem na siebie pewnego rodzaju odpowiedzialność. Odpowiedzialność funkcjonowania gminy, obsługi oczekiwań mieszkańców, wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, a niestety to wiąże się z wydatkowaniem. Sytuacja gminy wrzuca nas do podjęcia takiej decyzji – stwierdził burmistrz Jarosław Okonek.

W czasie dyskusji nad tą uchwałą zwrócono uwagę na to, że podwyżka dotknie szczególnie przedsiębiorców. Radny Marcin Klebs złożył wniosek formalny, aby w punkcie uchwały dotyczącym stawek do nieruchomości przeznaczanej pod działalność gospodarczą i grunty została zachowana obowiązująca na ten rok stawka. – Nasza gmina nie stoi przemysłem, tych przedsiębiorców, którzy zarabiają tutaj, a zarówno grunt jak i budowle są dla nich miejscami pracy, dają komuś miejsca pracy – stwierdził. Pozostawienie stawki dla przedsiębiorców takiej jaka obowiązywała w tym roku zmniejszyłaby wpływy do budżetu gminy. O jaką kwotę chodzi? – Od osób prawnych, grunty pod działalność gospodarczą w tym roku to jest 84 tys. zł, po planowanej podwyżce to 96 tys. zł, czyli mówimy o 10 tys. zł. Budynki pod działalność gospodarczą to 422 tys. zł, po podwyżce 486 tys. zł. Od osób fizycznych grunty pod działalność 73 tys. 800 zł, po podwyżce prognozowana wartość 84 tys.600 zł, budynki pod działalność 426 tys. zł, po podwyżce 490 tys. zł. Po podsumowaniu tych różnic to jest znacząca kwota dla budżetu – przedstawił dane burmistrz Okonek.

Myślę, że dla gminy nie jest to taki dochód, który by zaburzył działalność, a byłby to pewnego rodzaju ukłon i brak takiego globalnego potraktowania wszystkich jedną miarą – dodał radny Klebs, ale wycofał wniosek o obniżkę podatku dla przedsiębiorców. Z kolei Arkadiusz Lange zaapelował, aby nie wyróżniać żadnej z grup mieszkańców ulgami. – Ten ciężar musimy ponieść wspólnie. Każdemu jest trudno, ja to rozumiem. My tych pieniędzy nie przejadamy, my je inwestujemy. To są drogi, obiekty, budowana kanalizacja, której fizycznie nie widać, ona jest w ziemi. Budujemy lepszą przyszłość dla następnych pokoleń – przyznał radny i przypomniał, że przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o umorzenie podatku czy też na przykład rozłożenie płatności na raty.

Nigdy nie jest to ukłon w stronę społeczności. Sytuacja gminy, wiemy że jest bardzo słaba i każda złotówka jest potrzebna. Jeżeli chcemy, żeby była ta poprawa naszego codziennego życia, musimy za taką podwyżką zagłosować. Mamy robione ulice, oświetlenie, wiele innych przedsięwzięć, ale na to niestety pieniędzy w gminie nie mamy zbyt dużo – podkreślił jeszcze radny Andrzej Brzóska.

Ostatecznie, radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem podwyżek podatku. W głosowaniu nie brał udziału radny Adrian Zieliński i Marek Wenerski. Jak wspomniano, podwyżka przyniesie większe wpływy do budżetu. Jaka to będzie kwota? Zaplanowano, że podniesienie stawek tego podatku zwiększy wpływy budżetowe w przyszłym roku o znaczną kwotę wynoszącą ponad 455 tys. zł. Dane dotyczące stawek na przyszły rok są ujęte w zestawieniu.

Rodzaj podatku Stawka w 2021 roku Stawka  w 2022 roku Stawka  w 2023 roku Stawka od 1 stycznia 2024 roku Stawki maksymalne na 2024 rok 
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,86 zł/m2 0,91 zł/m2 1,02 zł/m2 1,17 zł/m2 1,34 zł/m2
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  4,80 zł/1ha   5,08 zł/1 ha   5,68 zł/ha   6,53 zł/ha   6,66 zł/ha 
grunty pozostałe, w tym zajęta na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego  0,28 zł/m2   0,30 zł/m2   0,40 zł/m2   0,50 zł/m2   0,71 zł/m2 
grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym  3,15 zł/m2   3,34 zł/m2   3,73 zł/m2   4,29 zł/m2   4,39 zł/m2 
budynki mieszkalne   0,81 zł/m2   0,86 zł/m2   0,96 zł/m2   1,10 zł/m2  1,15 zł/m2
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej   23,90 zł/m2   25,31 zł/m2   28,30 złm2   32,55 zł/m2  33,10 zł/m2
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  11,18 zł/m2   11,84 zł/m2   13,24 zł/m2   15,23 zł/m2  15,50 zł/m2
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń   4,87 zł/m2   5,16 zł/m2   5,77 zł/m2   6,64 zł/m2   6,76 zł/m2 
budynki pozostałe,  w tym  zajęte  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez organizacje pożytku publicznego 6,09 zł/m2 6,45 zł/m2 7,21 zł/m2 8,29 zł/m2 11,17 zł/m2
budowle 2% wartości 2% wartości 2% wartości 2% wartości 2% wartości

Źrodło: 

Oceń artykuł: 1 3

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (19) Zgłoś naruszenie zasad

  • 5 (5)

  Mieszkaniec, w dniu 28-11-2023 12:03:21 napisał:

  A może niech Pan Burmistrz udzieli informacji ilu mieszkańców i przedsiębiorców gminy Mrocza zalega z płatnościami podatków i jaka jest ich ściągalność. Wiele osób nie płaci podatków a potem składają wnioski o umorzenie zadłużenia które są w sporej części rozpatrywane na korzyść dłużnika a uczciwie płacący muszą mają podnoszone stawki podatku

  odpowiedz

  • 4 (4)

  podatek, w dniu 28-11-2023 12:48:21 napisał:

  Pracują na czarno za granicą i zarabiają krocie a do gminy piszą o umorzenie podatku a uczciwi muszą płacić coś jest nie tak panowie wlodarzu

  odpowiedz

  • 3 (3)

  GW, w dniu 28-11-2023 13:43:11 napisał:

  No właśnie a uczciwy dlatego że jest uczciwy to płaci a proszę przyjrzeć się tym co niepłacą a mają w garażu po dwa samochody i wakacje zagraniczne oficjalnie bezrobotny lub z orzeczeniem lekarskim o niezdolności do pracy a pracuje za granicą

  odpowiedz

  • -3 (3)

  Jaro, w dniu 28-11-2023 15:10:41 napisał:

  I co zrobisz innego Okonek, opluwales poprzednika, że tylko podwyżki zamiast przyciągać przedsiębiorców, zenada, jesteś po drugiej stronie pokaż co potrafisz lepiej zrobić!!!

  odpowiedz

  • 0 (2)

  Grześ , w dniu 28-11-2023 16:02:27 napisał:

  Dokładnie Panie Okonek krytykować było łatwo teraz ma Pan okazję się wykazać przecież w kampanii chwalił się, że jest Pan przedsiębiorcą, księgowym itd. Dodam, że ma Pan łatwiej bo nie musi Pan odpowiadać na mnóstwo zapytań, interpelacji, na które tracił czas poprzednik. Dziwne, że Pana koledzy przestali być aktywni… zbieg okoliczności???

  odpowiedz

  • 1 (3)

  Obywatel, w dniu 28-11-2023 16:10:00 napisał:

  dobrze, że niedługo prawdziwe wybory na burmistrza, ocenimy przy urnach

  odpowiedz

  • 0 (0)

  MS, w dniu 28-11-2023 16:28:46 napisał:

  A ciekawe ilu lokalnych przedsiębiorców ma zadłużenie w podatkach a na podwórku stoją dwa nowe auta i mają w nosie płatności może urząd opublikuje listę dłużników

  odpowiedz

  • 1 (1)

  Zdegustowany , w dniu 28-11-2023 17:27:49 napisał:

  Proszę mnie poprawić jeśli coś źle zrozumiałem, ale czy Burmistrz powiedział coś w stylu - można podnieść podatki bo od stycznia najniższa krajowa będzie wyższa ???? Jeśli tak to chyba jakaś kpina i żart !!!

  odpowiedz

  • 0 (2)

  Mieszkanka Ostrowa, w dniu 28-11-2023 18:38:24 napisał:

  Wszyscy radni swoim zachowaniem pokazali jak zależy im na wyborcach głosując za podwyższkami w tak trudnym czasie galopującej inflacji. Bardzo mi wstyd za naszego radnego Grzegorza B. Który nigdy nie sprzeciwił się żadnym podwyższkom tylko jak nie mowa podnosi posłusznie rękę w górę by nam mieszkańcom żyło się dobrze i dostatnio. Trzeba wybrać kandydata z jajami który będzie umiał powiedzieć nie i działać w imieniu swoich sąsiadów a nie aktualnej władzy i urzędu.

  odpowiedz

  • 0 (2)

  JS, w dniu 28-11-2023 19:11:22 napisał:

  Panie Burmistrzu nie tak dawno krzyczał Pan że poprzednicy tylko podnosili podatki i opłaty za wodę, ścieki wywóz nieczystości stałych a teraz robi Pan to samo no brawo nabił Pan wyborców w butelkę

  odpowiedz

  • 1 (1)

  PW, w dniu 28-11-2023 19:26:32 napisał:

  Do JS Bo łatwo jest krytykować i stosować populizm aby zyskać przychylność wyborców, a teraz po tej drugiej stronie wszystko wygląda inaczej prawda Panie Okonek???

  odpowiedz

  • 2 (2)

  Monika, w dniu 28-11-2023 20:32:45 napisał:

  To niech Pan Przewodniczący i państwo radni zrezygnują że swoich diet aby ratować budżet gminy. Panie Przewodniczący miałam nadzieję że chociaż Pan stanie po stronie mieszkańców naszej gminy

  odpowiedz

  • 2 (2)

  matyldzin, w dniu 28-11-2023 21:40:12 napisał:

  niech więcej socjalne dają nierobom mają ręce i nogi zdrowe wstyd tylko stoją i patrzą na ludzi jak do pracy chodzą

  odpowiedz

  • 0 (2)

  Mieszkaniec, w dniu 28-11-2023 22:11:26 napisał:

  Czytam i nie mogę uwierzyć w to co ludzie wypisują czy ktoś poszedł do sklepu i dyskutował że nie chce tych cen Radni dokładnie wyjaśnili dlaczego podnoszą podatki to Rada Miasta decyduje o przyjęciu uchwały

  odpowiedz

  • 0 (0)

  Marek, w dniu 28-11-2023 22:41:18 napisał:

  Dlaczego nie ma udostępnienia esesji RM z 24 listopada Panie Przewodniczący Rady, dlaczego uchwały niektóre zwlaszcza finansowe nie są dostepne w bip na kilka dni przed sesją tylko w ostatni dzień. Nowa jakość zapanowała i brak dyscypliny czy to dlatego że po drugiej stronie jest Pan Okonek a za chwilę będzie rownież Odrobinski i wszystko będzie jak w bajce, oczywiście ich bajce. Pan Panie Przewodniczący powinien przestrzegać prawa obowiązującego, chyba że jest Pan marionetką z układu.

  odpowiedz

  • 0 (0)

  Mieszkaniec ulicy Kościuszki , w dniu 28-11-2023 23:33:11 napisał:

  Ja mam pytanie dlaczego nic nie słychać o remoncie ulicy Kościuszki ???? Panie Burmistrzu co z tą inwestycją??? Miała być realizowana w tym roku i z tego co mi wiadomo środki na ten cel były…

  odpowiedz

  • -1 (1)

  Fan Jarka , w dniu 29-11-2023 10:29:17 napisał:

  Co Wy tu ludzie stękacie na podwyżki !!! Mrocza to gmina pisiorów bo większość w wyborach zagłosowała na te bandę Kaczyńskiego !!! Przecież według Was pisiorki to za Mateusza był taki dobrobyt tyle Wam dali, że chyba jest Was stać na tak niedużą podwyżkę ?!

  odpowiedz

  • 1 (1)

  XYZ, w dniu 29-11-2023 12:16:31 napisał:

  No Państwo radni daliście popis a większość radnych nadal beż głosu i inicjatywy

  odpowiedz

  • 0 (0)

  Mieszkaniec, w dniu 01-12-2023 15:35:17 napisał:

  Gmina którą ma niskie podatki to ma też dziurawe drogi ciemne ulice i chodniki, starą instalację wod-kan itd....dlatego uważam że dbałość o dobry budżet inwestycyjny gminy to odpowiedzialność Burmistrza, Radnych i nas mieszkańców . Mamy dużo inwestycji więc kierunek rozwojowy czyli wszystko ok !!!

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Bezpłatne kontrolowanie sprawności amortyzatorów
Zezwolenie na transport odpadów
od 2000PLN
Ochrona środowiska dla firm
od 50PLN
Prowadzenie akt osobowych
od 30PLN
Sporządzanie listy płac
od 50PLN
Rozliczenia ZUS
od 50PLN
Fotoksiążka A4 28 stron
51,00PLN
Szkolenia bhp wstępne
od 30PLN
0

Zapoznali się z pracą strażaka. Drzwi otwarte w komendzie

W ramach akcji "Wpadnij do strażnicy" podczas #ostatnich dwóch tygodni ferii zimowych zorganizowano dni otwarte w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

(czytaj więcej)
0

Przebadano importowane zboże i rzepak. Stwierdzono nieprawidłowości

Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadziły oraz nadal prowadzą# regularne kontrole weterynaryjne na granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

(czytaj więcej)
0

Skorzystaj z aplikacji "Moja praca". Oferty aktualizowane są na bieżąco

"Moja praca" to darmowe narzędzie, które ułatwia #osobom szukającym pracy znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. W aplikacji na bieżąco aktualizowane są oferty pracy.

(czytaj więcej)
0

Program "Sport Wszystkich Dzieci". Nabór do edycji 2024

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie #w 2024 roku realizacji zadań w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci. Kwota do rozdysponowania w naborze wynosi 75 mln zł.

(czytaj więcej)