Dziś mamy 20 października 2018, sobota, imieniny obchodzą:
07 grudnia 2017

Starosta wyjaśnia nieścisłości. "Nie doszło do złamania prawa"

Starosta Nakielski Tomasz Miłowski odniósł się do komentarzy zamieszczonych na naszym #portalu pod artykułami pt. „Spotkanie dotyczące rozwoju regionalnego. Starosta reprezentował samorząd powiatu” (komentarz osoby posługującej się nickiem PSL out, w dniu 23-11-2017 18:54:00) oraz pt. „Temat dróg, szpitala i pożaru kościoła na tapecie. Za nami kolejne obrady” (nick PSL out, w dniu 30-11-2017 08:59:50). Poniżej treść sprostowania.

Z całą stanowczością stwierdzam, że w żadnych z okoliczności wskazanych w powyższym komentarzu nie doszło do złamania prawa. Zarówno Zarząd Powiatu Nakielskiego, jak i Starosta Nakielski działają wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Pragnę poinformować, że pani Martynie Górskiej powierzono pełnienie obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Nakielskiego do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko w trybie art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych. W rozumieniu tego przepisu pani Martyna Górska nie pełniła funkcji kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, a jedynie wykonywała czynności, które wymagane były dla sprawnego funkcjonowania jednostki, do czasu zatrudnienia jej kierownika. Zarząd Powiatu Nakielskiego zdecydował o przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko. Na pierwszy ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi formalne, wobec czego Zarząd postanowił ogłosić kolejny konkurs, w wyniku którego wyłoniono kandydata, którego Zarząd zatrudnił z dniem 1 grudnia 2017 r. na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią.

Ustosunkowując się do zarzutów dotyczących zatrudniania bez konkursu, wyjaśniam, że ustawa o pracownikach samorządowych umożliwia zgodnie z art.12 ust. 2 zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika bez przeprowadzenia procedury naboru. Polityka zatrudnienia poszczególnych jednostek powiatu zależy wyłącznie od kierowników jednostek i to oni podejmują decyzje o trybie zatrudniania pracowników. Należy również podkreślić, że część pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to pracownicy socjalni, dla których zatrudnienia ustawodawca nie przewiduje przeprowadzenia konkursu.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Tak też jest w przypadku liczącego 13 oddziałów Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, którego wicedyrektorem została pani Agnieszka Kominiak-Ulatowska. Na podstawie art. 64 ust. 1 prawa oświatowego, jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Mówiąc o organie prowadzącym, mamy na myśli - zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 3 ww. ustawy - starostę powiatu. Opinia nie jest wiążąca. Warto podkreślić, że żaden ze starostów w historii powiatu nakielskiego nie zaopiniował negatywnie kandydatur przedstawianych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Jako Starosta Nakielski nigdy nie ingerowałem w kompetencje dyrektorów szkół, również w tym przypadku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią pan Przemysław Ulatowski zatrudniony został na tym stanowisku w roku 2005. Decyzję o jego zatrudnieniu podejmował ówczesny Zarząd Powiatu Nakielskiego.

Co do powierzania przez dyrektorów szkół stanowisk kierownika praktyk, informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe, jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Jako Starosta Nakielski nigdy nie ingerowałem w kompetencje dyrektorów szkół.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjaśnieniem ww. kwestii zapraszam na rozmowę do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.”

Starosta Nakielski Tomasz Miłowski

Autor nie wyraża zgody na komentowanie.

Oceń artykuł: 49 46

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Młodzi na rynku pracy w kujawsko-pomorskim. Sprawdzamy statystyki

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r. w #województwie kujawsko-pomorskim sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była trudniejsza niż ogółu populacji. Grupę tę charakteryzowały niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

(czytaj więcej)
0

Jak długo żyją mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Zobacz statystyki

Od ostatniej dekady ubiegłego stulecia obserwowane jest w Polsce wydłużanie się #przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

(czytaj więcej)
0

Ciesz się perfekcyjnym makijażem codziennie

Wykonujemy profesjonalny makijaż permanentny oczu, brwi i ust. Zapraszamy do naszego Studia Urody i Odnowy Biologicznej przy ul. Nowej 15 B w Nakle nad Notecią.

(czytaj więcej)