Dziś mamy 24 sierpnia 2019, sobota, imieniny obchodzą:

24 kwietnia 2019

Przebudowa ulicy Nakielskiej. Będą utrudnienia

fot. UM Mrocza

fot. UM Mrocza

Dnia 18 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza podpisana została umowa na wykonanie# zadania polegającego na przebudowie ulicy Nakielskiej. W dniu 23.04.2019r. miało miejsce przekazanie placu budowy Wykonawcy.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania, złożono 5 ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła cena (60%) oraz deklarowany okres gwarancji (40%). Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 1.497.560,21 zł.

Gmina Mrocza, w wyniku ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy konkursu w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, uzyskała dla inwestycji dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania.

W chwili obecnej ulica Nakielska na całej długości jest utwardzona, posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Po obu stronach znajdują się chodniki z kostki betonowej. Wszystkie zjazdy na posesje są utwardzone również z kostki betonowej.

Ulica posiada pochylenie poprzeczne daszkowe. W wielu miejscach nie jest ono normatywne. Nawierzchnia odwadniana jest przez istniejącą kanalizację deszczową. Odcinek objęty przebudową jest w złym stanie technicznym ze względu na długi okres eksploatacji. Posiada ślady remontów cząstkowych.          

W ramach inwestycji zostaną wykonane między innymi prace polegające na ułożeniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, przebudowie chodników, budowie ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego, budowie zatok postojowych w granicach pasa drogowego, oświetleniu trzech przejść dla pieszych poprzez ustawienie lamp zasilanych fotowoltaicznie na słupach stalowych koloru czarnego oraz punktowych elementów LED z obu stron przejścia dla pieszych.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych planowane jest do dnia 29 września 2019r.

materiał: Adrianna Biniakowska

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 1 7

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Mała architektura. Niewielkie elementy o dużym znaczeniu

Ogrodowe elementy dekoracyjne znajdują zastosowanie nie tylko w# przestrzeni miejskiej, ale również w indywidualnych aranżacjach wokół domu.

(czytaj więcej)
0

Nieudana podróż samolotem. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Sezon urlopowy to czas wzmożonego ruchu lotniczego. To właśnie w tym okresie # notowanych jest najwięcej opóźnień samolotów, odwoływane są loty i zgłaszane zagubienia bagażu.

(czytaj więcej)
0

Wytwarzamy zbyt dużo CO2. Już możemy odczuć zmiany klimatu

Dwutlenek węgla (CO2) to jeden z gazów cieplarnianych, którego nadmierna emisja # przyczynia się do niepożądanych zmian klimatycznych na świecie.

(czytaj więcej)
0

Jak pielęgnować oczy noworodka? Co powinniśmy zrobić?

Tuż po urodzeniu dzieci często borykają się z zaczerwienionymi białkami oczu, podrażnionymi # spojówkami i opuchniętymi powiekami.

(czytaj więcej)