Dziś mamy 28 listopada 2023, wtorek, imieniny obchodzą:

24 września 2023

Otwarcie drogi gminnej. Uroczyste przecięcie wstęgi

fot. UMiG Mrocza

fot. UMiG Mrocza

24 września 2023 roku na terenie miejscowości #Kaźmierzewo, Poseł na Sejm RP – Ewa Kozanecka, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Jarosław Okonek, Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - Waldemar Chudzik, Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo - Marek Musiał, Sołtys Sołectwa Witosław - Magdalena Musiał - Resler oraz Sołtys Sołectwa Wyrza - Żaneta Stakuć dokonali uroczystego przecięcia wstęgi w związku z otwarciem drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle” zostało realizowane dzięki pozyskanemu przez Gminę Mrocza dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 096 741,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 261 141,83 zł.

Wykonawcą robót budowlanych przedmiotowego zadania był wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią, który za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2 343 679,43zł zł brutto.

Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji czuwał wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego inspektor nadzoru inwestorskiego LZ PROJEKT Lotar Ziomek, koszt prowadzenia nadzoru wyniósł 30 750,00 zł.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisów umów o dofinansowanie zadania na przebudowanych odcinkach dróg zamontowano trzy tablice informacyjne o sumarycznej wartości 10 885,50 zł.

Łączna długość przebudowanych dróg to 2326 m. Zakres prac obejmował m. in.: roboty przygotowawcze, utwardzenie drogi na szerokości 5,0m nawierzchnią bitumiczną o łącznej powierzchni 12 048m2, przebudowę poboczy o powierzchni 6 720 m2, przebudowę istniejących  zjazdów o powierzchni 460 m2, regulację istniejących rowów przydrożnych o powierzchni 4 290 m2 oraz roboty wykończeniowe.

Inwestycję zainaugurowano 22 grudnia 2022 roku protokolarnym przekazaniem placu budowy. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpiło 7 września br., natomiast zakończenie i podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji odbyło się 14 września 2023 roku.

Materiał: Joanna Murawiec / UMiG Mrocza

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 17 14

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Karma dla zwierząt pod lupą kontrolerów. Nałożono 18 kar pieniężnych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych# (IJHARS) przedstawia wyniki planowej kontroli w zakresie jakości handlowej karmy dla zwierząt domowych, która została przeprowadzona w II kwartale 2023 r.

(czytaj więcej)
0

Jesienne wyprawy kajakowe. "Przyroda jakby zaczarowana"

Złota jesień zagościła w pełni w naszym krajobrazie. Przyroda stała się jakby #zaczarowana. W świecie okrytym jesienną ciszą, nie słychać było zgiełku aktualnych ludzkich problemów pełnych tragedii i sensacji. Można było w pełni wypocząć i zrelaksować się płynąc kajakami po skąpanych złotem opadających liści rzekach i jeziorach.

(czytaj więcej)
0

Nasza psychika jest fundamentem naszego dobrostanu. Zadbaj o zdrowie

Dzisiaj chcemy poruszyć temat, który jest ważny# a równocześnie często zaniedbywany - zdrowie psychiczne. W dzisiejszym zabieganym i stresującym świecie, zapominamy o tym, że to nasza psychika jest fundamentem naszego dobrostanu. Możemy inwestować w karierę, osiągać sukcesy zawodowe i gromadzić bogactwo materialne, ale jeśli zaniedbamy zdrowie psychiczne, to wszystko traci na wartości.

(czytaj więcej)
0

Apel o rozwagę. Policjanci rozdawali kamizelki i elementy odblaskowe

Wczoraj nakielscy policjanci przyłączyli się do obchodów# Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Mundurowi podczas prowadzonych kontroli apelowali do uczestników ruchu o rozsądek i rozwagę.

(czytaj więcej)