Dziś mamy 3 czerwca 2020, środa, imieniny obchodzą:

12 czerwca 2019

GDDKiA odstąpiła od umów z wykonawcą trzech odcinków drogi S5

fot. GDDKiA

fot. GDDKiA

Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti#, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Białe Błota - Szubin) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Zapisy kontraktowe muszą być wypełnianie
Firma Impressa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca zostały wezwany w trybie Subklauzuli 15.1, do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty.

Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom materiałów przypominamy o „Serwisie dla podwykonawców” uruchomionym na stronie internetowej GDDKiA. Podmioty poszkodowane we współpracy z Impressa Pizzarotii, pozyskają tam najważniejsze informacje, jak skutecznie otrzymać nieuregulowane należności.

Deklaracje Wykonawcy bez pokrycia
Na etapie procedury przetargowej Zamawiający (GDDKiA) zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził wolę i możliwość realizacji zamówienia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Wykonawca oświadczył w formularzu złożonej oferty, że zamówienie zrealizuje „samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców” oraz wykazał posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

Poniżej prezentujemy zestawienie kosztorysów GDDKiA i kwot, za które Wykonawca zadeklarował realizację zadań:
- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)
kosztorys GDDKiA: 590 458 667,65 zł brutto
wartość kontraktu: 374 722 113,70 zł brutto

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)
kosztorys GDDKiA: 683 725 199,48 zł brutto
wartość kontraktu: 409 760 779,95 zł brutto

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)
kosztorys GDDKiA: 428 388 789,44 zł brutto
kwota kontraktu: 259 926 113,82 zł brutto

Kalendarium
We wrześniu 2014 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S5: Nowe Marzy-Dworzysko oraz Dworzysko-Aleksandrowo. Miesiąc później, w październiku 2014 r. ogłoszono przetarg na pozostałe odcinki S5, w tym m.in. Białe Błota-Szubin.

W pierwszym etapie przetargu złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu mieli zostać zaproszeni wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, w tym firma Impressa Pizzarotti, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

Zaproszenia do drugiego etapu przetargów na budowę drogi S5, w tym dla odcinków Nowe Marzy-Dworzysko, Dworzysko-Aleksandrowo oraz Białe Błota-Szubin zostały przekazane w kwietniu i maju 2015 r. 

Po przedstawieniu ofert przez potencjalnych wykonawców, wezwaliśmy włoskiego Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a Wykonawca udzielił obszernych wyjaśnień i zadeklarował swoją możliwość realizacji zamówienia.

W sierpniu 2015 r. dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargu na zaprojektowanie i budowę poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S5.

12 października 2015 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę wszystkich odcinków S5.

Niedopuszczalnie niski stan zaawansowania prac
- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)
22 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 23,16 %
Zaawansowanie finansowe: 39,10 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): grudzień 2019 r.

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)
30 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 29,87 %
Zaawansowanie finansowe: 39,58 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): listopad 2019 r.

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)
24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 39,00 %
Zaawansowanie finansowe: 50,38 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): lipiec 2019 r.

Konsekwencje dla Wykonawcy
Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14 200 000 zł.

Ponadto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5 (nr 1, 2 i 5), czyli łącznie kwoty 156 661 351,12 zł.

GDDKiA przygotowana. Szukamy nowego Wykonawcy. Przetargi jeszcze w wakacje.

GDDKiA przeprowadziła inwentaryzację po zakończeniu przerwy zimowej, czyli na dzień 15 marca 2019 r. Teraz zostanie ona zaktualizowana na dzień odstąpienia od umów, a wykonane dotąd prace zostaną zabezpieczone.

Naszym celem jest jak najszybsze wznowienie robót na ww. odcinkach drogi ekspresowej S5. W związku z tym niezwłocznie rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawców, tak aby jak najszybciej dokończyć inwestycje i udostępnić przedmiotowe odcinki kierowcom. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planujemy ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę odcinków drogi ekspresowej S5.

materiał: GDDKiA

Oceń artykuł: 3 3

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (15) Zgłoś naruszenie zasad

  • 3 (37)

  cy-borg, w dniu 12-06-2019 14:24:13 napisał:

  oto krajobraz po pisie, Polska w ruinie

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 7 (37)

  czytelnik, w dniu 12-06-2019 14:30:07 napisał:

  A może GDDKiA przedstawi społeczeństwu szacunkowy,horendalny wzrost kosztów usług,które nastąpiły w Polsce po przejęciu władzy przez PiS.

  odpowiedz

  • 4 (12)

  Slaw, w dniu 12-06-2019 15:46:06 napisał:

  Taka firma która naraziła na wszystkich nas na ogromne straty czasu, pieniędzy i bezpieczeństwa powinna otrzymać takie kary, że nie pozbiera się więcej. Wielka firma która szczyci się założeniem w 1910r. wykorzystała naiwność i dobrą wolę Polski i polaków. Rozgrzebali roboty i uciekli, a my teraz codziennie musimy się męczyć na całym odcinku. P.S. Włączanie w ten temat aspektów politycznych jest co najmniej nie na miejscu i jest niepoważna. Polacy zacznijmy się nawzajem szanować a nie szukać winy.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 3 (7)

  Xp312, w dniu 12-06-2019 18:42:45 napisał:

  Ktoś podpisał kontrakty na tak niskie kwoty więc to budzi wiele podejrzeń. Teraz wielkie pretensje, że coś nagle nie będzie skończone. Z pustego to i Salomon nie naleje. GDDKiA chciało zaoszczędzić na tanim przetargu a teraz wielki problem się zrobił bo drogi nawet w połowie nie są zrobione. Kto jest winny tej sytuacji?

  odpowiedz

  • 1 (17)

  polo, w dniu 12-06-2019 19:21:34 napisał:

  Debile -tylko PIS może kraj uratować ,bo reszta to Kapusie Folksdojcze i Zdrajcy. I tyle w temacie

  odpowiedz

  • 4 (8)

  ?, w dniu 12-06-2019 21:45:58 napisał:

  Kluczowe zdanie "Po przedstawieniu ofert przez potencjalnych wykonawców, wezwaliśmy włoskiego Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a Wykonawca udzielił obszernych wyjaśnień i zadeklarował swoją możliwość realizacji zamówienia." Tylko zabrakło "A my naiwnie im uwierzyliśmy i podpisaliśmy kontrakt" Jak zwykle mądry Polak.... itd.

  odpowiedz

  • 7 (9)

  przczółka maja, w dniu 12-06-2019 23:08:05 napisał:

  Bzdura totalna, na budowach panowały układy..........., włosi na początku 15r już wiedzieli, że dołożą do projektu, ale szli w zaparte (na szczęście nie udało im się "wyłudzić" ) dodatkowej kasy. Wzrost kosztów materiałów !!! w jakimś stopniu tak, ale na pewno nie na tyle, żeby nie dokończyć budowy - chyba, że do tego się dało dampingową cenę. Szkoda tylko, że generalna uwierzyła w te bajeczki o ich możliwościach. Pozdro dla DAVIDE......

  odpowiedz

  • 3 (3)

  Szak, w dniu 13-06-2019 12:17:28 napisał:

  Tylko firmy typowo z teczką z zagranicy (bez swojego sprzętu) nigdy nie kończą wygranych robót. Ta sama droga S5 odcinek firmy KOBYLARNIA wygląda na to że jeszcze w tym roku oddadzą - zaczynali równo z Pizzarotti.

  odpowiedz

  • 1 (5)

  rozważający, w dniu 16-06-2019 16:14:37 napisał:

  Pamiętam jak to wyglądało przy budowach dróg przed Euro w Polsce i ilu cwaniaków zakładało lipne firmy (jedna wywrotka i jedna koparko - ładowarka), by tylko dostać możliwość dorwania się do udziału w projekcie budowy ówczesnej infrastruktury i pod pozoracją wykonywanych usług wyciągnąć jakieś pieniądze od państwa Polskiego. Nikt tego do końca nie kontrolował. Niestety przy tym oberwało się też normalnym firmom i przedsiębiorcom, którzy chcieli uczciwie zarobić i tych jest mi szkoda. Niestety Włochom nie wyszedł interes, bo myśleli, że pewnie jak poprzednicy będą mogli oskubać Polaków, a tu klops. Przyszli inni do władzy i nie dają się wyrolować.

  odpowiedz

  • 2 (4)

  rozważający, w dniu 16-06-2019 16:19:21 napisał:

  Pamiętam jak to wyglądało przy budowach dróg przed Euro w Polsce i ilu cwaniaków zakładało lipne firmy (jedna wywrotka i jedna koparko - ładowarka), by tylko dostać możliwość dorwania się do udziału w projekcie budowy ówczesnej infrastruktury i pod pozoracją wykonywanych usług wyciągnąć jakieś pieniądze od państwa Polskiego. Nikt tego do końca nie kontrolował. Niestety przy tym oberwało się też normalnym firmom i przedsiębiorcom, którzy chcieli uczciwie zarobić i tych jest mi szkoda. Niestety Włochom nie wyszedł interes, bo myśleli, że pewnie jak poprzednicy będą mogli oskubać Polaków, a tu klops. Przyszli inni do władzy i nie dają się wyrolować.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -1 (1)

  Kierowca, w dniu 22-06-2019 22:34:13 napisał:

  Gdzie można wystąpić o zwrot kosztów naprawy samochodu konkretnie zawieszenia wyeksplatowanego podczas dojeżdżania do pracy w okresie budowy S5 ?

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Konstrukcje stalowe
Fotokubek z kolorowym uchwytem w kształcie serca
24,90PLN
Stoły i krzesła - różne wzory i kolory
Fotokubek z łyżeczką i kolorowym wnętrzem
34,90PLN
Naczepa platforma
MEBLE PIOTR PASIEKA
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
od 2000PLN
Przeglądy gaśnic
od 50PLN
0

Nie kupisz już miału do celów grzewczych. Zmiany od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywał zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego dla #gospodarstw domowych oraz kotłów o mocy poniżej 1 MW. Do dyspozycji kupujących pozostaną jedynie droższe paliwa.

(czytaj więcej)
0

Dzień Różnorodności Biologicznej. Dlaczego należy dbać o każdy gatunek?

Środowisko naturalne w ostatnich dekadach musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami.# Niestety, za część tych problemów odpowiada człowiek i jego działalność, prowadząca m.in. do intensyfikacji efektu cieplarnianego. Obchodzony z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (22 maja) to dobry moment, by zauważyć, że każdy z nas może przeciwdziałać negatywnym zmianom w światowym ekosystemie.

(czytaj więcej)
0

Każdy może zostać szefem kuchni. Wystarczą produkty i pomysł

Czas spędzany w domu i utrudniony dostęp do niektórych produktów, mogą okazać się #źródłem ciekawych pomysłów. Okazuje się, że w na co dzień niedocenianych zasobach domowej spiżarni, drzemie niemały potencjał. O tym, jak własną kuchnię zamienić w prawdziwą fabrykę smakołyków rozmawiamy z Jakubem Kuroniem – szefem kuchni i ekspertem kulinarnym.

(czytaj więcej)
0

Zdrowe odżywianie podczas pracy zdalnej. Przepis na sałatkę w stylu toskańskim

Pomimo cyklicznego znoszenia obostrzeń wielu z nas wciąż pracuje w trybie #zdalnym. A to z kolei stanowi nie lada wyzwanie dla naszej codziennej diety. Inaczej bowiem komponujemy menu zabierane do firmy, inaczej podejść należy do planowania posiłków, pracując w domowym zaciszu. W obu jednak przypadkach kluczem jest zbilansowana dieta, zapewniająca siłę i energię na cały dzień intensywnej pracy.

(czytaj więcej)